• �������������� ��������������|گالری جام زرین

  :
 •  ·    با داشتن این کارت ضمانت از خدمات معتبر این کارخانه برخوردار خواهید شد.
 • ·    به آرم و نشان گروه صنعتی پارسا لوستر
 • ·    در موقع خرید به اسامی و آرمهای مشابه دقت لازم را مبذول نمایید.
 • ·    این کارت به منظور جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده از نام و نشان پارسا لوستر می باشد.
 • ·    در صورت بروز هر گونه اشکال به گروه صنعتی پارسا لوستر یا فروشگاه مربوطه مراجعه نمایید.
 • ·    به نگام خرید به علامت ثبت شده دقت نمایید.
 • ·    این ضمانت نامه با رعایت مفاد زیر برای انواع تولیدات پارسا لوستر به مدت 10 سال از تاریخ تحویل لوستر معتبر میباشد.


·    موارد زیر شامل گارانتی نمی باشد:

1-    قطعات کریستال و چینی و شیشه
2-    شستشو با مواد شیمیایی و اسیدی


·    موارد زیر شامل گارانتی می باشد:
1-    آبکاری
2-    لوازم الکتریکی
3-    له شدگی یا شکسته شدن و تغییر شکل فلز در اثر ضربه و زمین خوردن

 • ·    تذکر: گارانتی شامل فاکتور میشود که نصب لوسترها توسط کارخانه یا نمایندگیها صورت گرفته باشد
 • ·    تذکر: هرگز جهت نظافت از مواد پاک کننده اسیدی-آب داغ- پارچه های زبر استفاده ننمایید.
 • ·    این کارت بدون مهر و امضاء فروشگاه مربوطه فاقد اعتبار میباشد.                   تاریخ خرید:                                                   امضاء مسئول نصب:
                  شماره فاکتور:                                                مهر و امضاء فروشگاه: